LiquidWeb服务器5折

进入11月,离感恩节、黑色星期五也不远了。LiquidWeb已经提前开始促销,Xeon 1230 v5服务器5折,$199 $99/月起。配置如下:

  • Intel Xeon 1230 v5
  • 4 Cores @ 3.4 GHz
  • 16 GB RAM
  • 2 x 240 GB SSD
  • 1 x 2 TB SATA Backup Drive
  • 5 TB Bandwidth

以上配置加上安全包每月$254 $127。

有效期到本月底。

传送门

Don`t copy text!