100TB优惠码:独服特惠

更新:已延长至7月16日100TB拿出一款独服,实行一周时间特惠:100TB独服一周特惠

  • 配置/价格:

2 x Intel E5-2620 2.0 GHz (12 cores, 24 threads total)/48GB /4 x 1TB /100 TB/ $359

  • 原配置/原价:

Intel Dual E5-2620 2.0 GHz/32GB/2 x 1TB/100 TB/ $399.15

可选机房:伦敦、盐湖城

传送门

Don`t copy text!