GoDaddy VPS买2个月送1个月

GoDaddy VPS配置和价格如下(价格前者是Linux型,括号内是Windows型):

  • 1 G/40 G/1 TB/$29.99 ($39.99)
  • 2 G/60 G/2 TB/$39.99 ($49.99)
  • 3 G/90 G/3 TB/$49.99 ($59.99)
  • 4 G/120 G/ 4 TB/$69.99 ($79.99)
  • 8 G/240 G/8 TB/$139.99 ($149.99)

目前,GoDaddy VPS正在促销,买3个月,只要付2个月的价格。以1G内存为例,买3个月正常价是$89.97,优惠后只要$59.99。

传送门

Don`t copy text!